نصب سنگ بنای شهر « البعوث الاسلامیه» در الازهر توسط خادم حرمین شریفین

4332

قاهره – الاخباریه فارسی 08 آوریل 2016

ملک سلمان بن عبدالعزیز خادم حرمین شریفین امروز در جریان بازدید از مسجد الازهر در مصر، نخستین سنگ بنای شهر  « البعوث الاسلامیه » را که شامل مجتمع های مسکونی و مراکز خدماتی و آموزشی برای دانشجویان الازهر است، نصب کرد.

خادم حرمین شریفین گفت: " به مبارکی و بنام خداوند بخشاینده مهربان، در « الازهر » از او کمک می جوییم و از او توفیق خدمت به الازهر را مسئلت می نماییم برای اینکه الازهر از مساجدی است که درآن خداوند پرستش می شود و اسلام در آن تدریس می گردد و از خداوند می خواهیم و امیدواریم که در حمایت و پشتیبانی از آنها برای تمام نیازهایشان ما را موفق بدارد انشا الله ".

 ملک سلمان بن عبدالعزیز پس از آن از درون مسجد بازدید و از قسمتهای مختلف پروژه های بازسازی و ترمیم مسجد الازهر و بخشهای مختلف آن دیدار کرد.

ایشان از طرحها و موارد مختلف پروژه بازسازی میراث مسجد ورهبری آن  که به ابتکار و پشتیبانی مرحوم ملک عبدالله بن عبدالعزیز خادم حرمین شریفین آغاز گردیده؛ آگاه و از ماکت های پروژه بازدید و به توضیحاتی که در باره پروژه و امکانات آن( مسکونی- آموزشی) بطور مشروح داده می شد؛ به دقت توجه کرد.

شاهزاده ها و وزیران و اعضای هیئت رسمی همراه خادم حرمین در سفر رسمی فعلی به جمهوری عربی مصر در بازدید از مسجد الازهر با او همراهی کردند.

دیدگاه‌ها