محمد بن سلمان: می توانیم تولید نفت را به 12.5 میلیون بشکه برسانیم

4386

بدر القحطانى - الاخباریه فارسی 15 آوریل 2016

یک روز پیش از نشست 15 کشور بزرگ صادرکننده نفت در دوحه قطر، شاهزاده محمد بن سلمان ولی ولیعهد، نایب دوم رئيس شورای وزیران، وزیر دفاع، و رئيس شورای عالی آرامکوی سعودی، اظهار داشت که پادشاهی سعودی، در صورت توافق درباره ثابت نگاه داشتن تولید نفت، سهم خود در تولید روزانه 10.3 تا 10.4 میلیون بشکه را حفظ خواهد کرد. 

بر اساس اظهارات شاهزاده محمد بن سلمان که توسط  خبرگزاری "بلومبرگ" ویژه خبرهای مالی و اقتصادی منتشر شد، اما در صورت عدم توافق کشورهای بزرگ صادر کننده نفت، پادشاهی سعودی «هیچ فرصتی را برای فروش نفت خود از دست نخواهد داد».

ولی ولیعهد اظهار داشت که سعودی از کاهش قیمت نفت نگران نیست و در این زمینه افزود:« برای اجرای پروژه هایمان نیاز به قیمت زیاد نفت ندارند» سپس افزود: جنگ قیمت نفت جنگ ما نیست.. بلکه جنگ کشورهایی است که از کاهش قیمت نفت رنج می برند.» 

شاهزاده محمد بن سلمان با اشاره  به اینکه پادشاهی سعودی از هر گونه توافق جمعی اوپک حمایت می کند، تاکید کرد که سعودی سقف تولید نفت را تنها زمانی ثابت می کند که دیگران نیز این کار را انجام دهند. 

به گفته ولی ولیعهد، پادشاهی سعودی می تواند تولید خود را در شش تا نه ماه، به 12.5 میلیون بشکه در روز برساند. وی افزود:«  اگر پادشاهی سعودی بخواهد سرمایه گذاری خود را در نفت افزایش دهد، می تواند تولیدش را تا 20 میلیون بشکه در روز برساند. سپس افزود:« نیاز به افزایش تولید نداریم اما می توانیم آنرا افزایش دهیم»

 

دیدگاه‌ها