تنها یک هفته به اعلام "دیدگاه پادشاهی"درباره آینده پس از نفت مانده است

4324

ریاض – الاخباریه فارسی 17 آوریل 2016

شاهزاده محمد بن سلمان ولی ولیعهد، معاون دوم رییس شورای وزیران و وزیر دفاع از تهیه برنامه فراگیری خبر داد که پادشاهی سعودی را برای دوران پس از نفت آماده می کند. این طرح موسوم به "دیدگاه پادشاهی" قرار است در تاریخ بیست و پنجم آوریل اعلام شود.

شاهزاده محمد بن سلمان در گفت و گو با نشریه "بلومبرگ" که شامگاه شنبه (شانزدهم آوریل) منتشر شد گفت "برنامه های توسعه محور، اقتصادی، اجتماعی و پروژه های فراوان دیگری در دیدگاه آینده محور پادشاهی سعودی قید شده است."

برجسته ترین برنامه های "دیدگاه پادشاهی"

در این طرح سه عنصر برجسته تر از بقیه به چشم می خورد که نخستین برنامه تبدیل شرکت نفتی "آرامکو سعودی" به کمپانی انرژی و بلوک صنعتی است. شاهزاده محمد بن سلمان که ریاست شورای امور اقتصادی و توسعه را به عهده دارد در این خصوص گفت "سعودی کمتر از پنج درصد از سهام شرکت مادر "آرامکو" را در عرضه اولیه سهام  در سال آینده واگذار می کند.

شاهزاده محمد بن سلمان پیشتر در گفت و گویی خاطر نشان کرده بود که سهام این شرکت به صندوق سرمایه گذاری عمومی تبدیل می شود. بدین ترتیب این صندوق به عنوان منبع درآمدی برای دولت به شمار می رود که به نفت وابسته نیست.

صندوق سرمایه گذاری عمومی یکی از مهمترین عناصر "دیدگاه پادشاهی" تلقی می شود. این صندوق بعدها با انجام طرح های سرمایه گذاری در داخل و خارج از کشور نقش کلیدی در عرصه اقتصادی کشور ایفا خواهد کرد. افزایش سهم سرمایه گذاری های خارجی به جز "آرامکو" از میزان 5 درصد کنونی به 50 درصد تا پایان سال 2020 در این صندوق یکی از اهداف مد نظر آن به شمار می رود.

 قرار است برنامه تحول ملی یکماه یا 45 روز بعد از اعلام "دیدگاه پادشاهی" اعلام شود.

به گزارش "بلومبرگ" بنا به گفته های شاهزاده محمد بن سلمان تمامی این مولفه ها بخشی از دیدگاه آینده نگر فراگیر در پادشاهی عربی سعودی به شمار می روند".

 

دیدگاه‌ها