مرکز امداد رسانی ملک سلمان 315 طن مواد کمک رسانی در عراق توزیع کرد

4642

رياض - الاخباريه فارسى 06 ژوئن 2016

به توصیه خادم حرمین شریفین، مرکز امداد رسانی و اقدامات انسان دوستانه ملک سلمان، روز دوشنبه 315 طن مواد کمک رسانی میان بردران عراقی توزیع شد. 

دکتر عبدالله بن عبدالعزیز الربیعه، مشاور در دیوان پادشاهی و ناظر عمومی مرکز، اظهار داشت که مرکز امداد رسانی، با همکاری موسسه خیریه الفراتین مرحله نخست کمک رسانی را میان آوارگان در استان الانبار عراق و اردوگاههای پناهجویان در الحبانیه و العامریه در نزدیکی فلوجه و نیز آوارگان در منطقه الاعظمیه بغداد توزیع کرد. 

او گفت که این کمک های انسان دوستانه، بدون تبعیض میان برادران عراقی توزیع می شود بویژه آنکه نیازهای برادران عراقی نیازمند را در ماه رمضان برآورده می کند.

دیدگاه‌ها