خشم رژیم تهران از دعوت و حضور ملیتهای "غير فارس" در ایران براى حضور در مراسم حج

4603

ریاض-الاخباریه فارسی 07 سپتامبر 2016

عین الیوم- ده تن از شخصیتهای ملیتهای غیر فارس در ایران از احوازى ها ، ترك ها، بلوچ ها ،كردها و ترکمن ها به عنوان مهمان  وزارت فرهنگ و اطلاع رسانی سعودی در مراسم حج امسال شركت كردند. اين حضور در راستاى محكم كردن روابط برادرانه بين پادشاهى سعودى و ملیتهای دیگری که مورد ستم رژیم تهران قرار گرفته اند صورت گرفت. 

 درباره اين موضوع حسن راضى الاحوازى يكى از اين افراد حضور يافته در مراسم حج، در گفتگويى با خبرنگار "عين اليوم" با ابراز خشنودی از دعوت وزارت فرهنگ و اطلاع رسانی سعودی از ملیتهای غیر فارس براى حضور در مراسم حج ، تاکید کرد که این دعوت  رژيم ايران را عصبانى خواهد كرد، وی افزود با توجه به اينكه ايران با گذاشتن شرط هاى غير قابل اجرا و کوشش برای سياسى كردن حج، شهروندان ايرانى را از اداى فريضه حج امسال محروم كرده است . 

وى گفت دعوت پادشاهى سعودى از نمايندگان مردم عرب احوازى و كردها و بلوچ ها و ترك هاى آذربايجان و تركمن ها نشان مى دهد پادشاهى سعودى خواستار محكم كردن رابطه دوستانه بين مردمانى است كه رژیم ایران كمر بر نابودى آنان بسته است . 

وى با اشاره به مهمان نوازى و خدمات ارائه شده از طرف دولت و مردم سعودي به زائران خانه خدا اضافه کرد که  تمامى شايعاتى كه رژیم درباره نبودن إمكانات وعدم قدرت سعودی برای اداره حرمین رواج داده است خلاف واقع است. 

وى افزود حضور مردم "غير فارس" ايرانى در حج، دروغ و نفاق جمهورى اسلامى را آشكار كرد و نشان داد توهمات و تخيلاتى كه از طرف رژیم تهران ضد پادشاهى سعودى رواج داده مى شود اتهاماتى بى اساس هستند.

دیدگاه‌ها