كوغر: تمام مسلمان جهان بايد يك صدا با سیاست های مخرب ايران بر علیه امت اسلامى و عربى ایستادگى كنند

4768

ریاض- خبرگزاری رسمی سعودی"واس" 07 سپتامبر 2016

مجلس روابط بين الملل كشورهاى خليج موسوم به " كوغر" بر اهميت نقش اسلامى كه كشور پادشاهى سعودي در دفاع از مسائل اسلامى و وحدت مسلمين إيفا مى كند تأكيد كرد.

 با توجه به خدمات عظيمى كه  عربستان سعودی در اختيار حجاج خانه خدا قرار مى دهد از تمام مسلمانان  خواست بطور متحد و يك صدا با سیاستهای مخرب رژیم ایران بر علیه امت اسلامى و عربى ایستادگى كنند. 

دكتور طارق آل شيخ رييس سازمان عربى مطبوعات و آزادى رسانه ها در كنفرانس خبرى گفت: واضح است كه پاسخ جدى پادشاهى سعودى و كشورهاى خليج و سازمان هاى مردم نهاد به كارشکنیهای رژیم ايران و خبرگزارى ها و افراد وابسته به ايران ، آنها را به تنگنا آورده است و انعكاس اين موضوع را مى توان در كمپين هاى تحريك آميز مطبوعاتى و دينى و سياسی که ایران و أفراد وابسته به آن بر ضد كشور پادشاهى سعودى راه انداخته اند، مشاهده كرد.

 

یاد آوری می شود که مجلس روابط بين الملل كشورهاى خليج موسوم به " كوغر" برای برقراری صلح و دوستی و رعایت حقوق بشر و آزادی بیان میان ملت و موسسات کشورهای خلیج وملل دیگر فعالیت می کند.

دیدگاه‌ها