خودکشی بیش از چهار هزار زن و مرد ایرانی در یکسال

4423

ریاض-الاخباریه فارسی 21 سپتامبر 2016

سیاستهای ماجراجویانه و غلط رژیم تهران و بی کفایتی مسئولان آن تنها در یک سال بیش از چهار هزار نوجوان و جوان ایرانی را بسوی خودکشی سوق داده است.

به گزارش خبرگزاری فرانسه، سازمان اورژانس اجتماعی در ایران با استناد به آمار سازمان بهداشت جهانی خبر داد که در سال گذشتۀ خورشیدی ۴۰۲۰ خودکشی منجر به مرگ در ایران روی داده و غالب قربانیان نیز ۱۵ تا ۲۵ سال سن داشته اند. بر اساس همین گزارش شمار خودکشی های منجر به مرگ در ایران در سال های ۹٢ و ۹۳ چهار هزار و ۶۹ نفر بوده است. ایلنا خبرگزاری کار ایران با اعلام این خبر نگفته است که آیا این تعداد خودکشی منتهی به مرگ طی دو سال ۹۳-۹۲ صورت گرفته است یا نه. در صورتی که تعداد کشته شدگان مربوط به این دو سال بوده باشد، باید نتیجه گرفت که شمار کشته شدگان ناشی از خودکشی در سال گذشته افزایش چشمگیری داشته است.

دیدگاه‌ها