بیش از یک میلیون دانش آموز غیر سعودی بهره مند از مزایای مدارس پادشاهی سعودی

4657

ریاض-الاخباریه نت فارسی 12 اکتبر 2016

مرکز آماز "نور" وابسته به وزارت آموزش و پرورش پادشاهی عربی سعودی در گزارش سالیانه خود از بالا رفتن تعداد دانش آموزان سعودی خبر داد.

نور اعلام کرد که در سال تحصیلی جدید تعداد دانش آموزان مراحل ابتدائی،راهنمائی و دبیرستان در کشور از مرز 6 میلیون دانش آموز گذشت.

طبق این گزارش تعداد دانش آموزان سعودی در سال تحصیلی جاری ،چهار میلیون و هشتصد و نود وپنج هزار و چهار صد وشصت وشش نفر بوده که از این رقم نزدیک به چهار صد و هفتاد و پنج هزار دانش آموز در مدارس دولتی بطور رایگان و بقیه در مدارس خصوصی مشغول به تحصیل هستند.

مرکز آمار "نور" اضافه می کند که تعداد یک میلیون ویکصد ونه هزار و پانصد و نود  و چهار دانش آموز غیر سعودی در مدارس کشور محصول به تحصیل هستند که از این تعداد هفتصد و سی وسه هزار و دویست و پنجاه ویک دانش آموز در مدارس دولتی به طور رایگان مشغول به تحصیل هستند و تعداد یکصد و یازده هزار و هفتاد و دو دانش آموز غیر سعودی به مدارس خصوصی پیوسته اند.

دانش آموزان یمنی در مدارس پادشاهی سعودی با نزدیک به دویست و پنجاه وسه هزار دانش آموز در مرتبه نخست و دانش آموزان سوری با یکصد وسی ویک هزار دانش آموز در مرتبه دوم دانش آموزان غیر سعودی قرار دارند.

گفته می شود که بیش از چهار میلیون پناهجوی یمنی و سوری در پادشاهی سعودی به سر می برند که دولت سعودی با آنان همانند شهروندان سعودی رفتار می کند. 

دیدگاه‌ها