عراق، گرفتار دخالتهای ایران و رفتار خشن شبه نظامیان فرقه گرا

8678

تاريخ انتشار 24 / 10 / 2016

# ضيوف الحلقة
1 - استاد محمد الکعبی،رئیس دفتر سیاسی جبهه قبایل جنوب عراق از بروکسل و دکتر جاسم الشمری ،تحلیلگر مسایل سیاسی از استانبول،مجری برنامه همسایه دکتر محمد السلمی می باشد.

دیدگاه‌ها