فقر و محرومیت مردم عرب احواز،مردمی که بر روی اقیانوسی از نفت وگاز زندگی می کنند

فقر و محرومیت مردم عرب احواز،مردمی که بر روی اقیانوسی از نفت وگاز زندگی می کنند
9932

تاريخ انتشار 16 نوامبر 2016

نگاه کردن

دیدگاه‌ها