گور دسته جمعی قتل عام 30 هزار تن از مردم آذربایجان در تبریز کشف شد

5239

13 دسامبر 2016

گور دسته جمعی متعلق به قتل عام 30 هزار تن از قربانیان سرکوب وحشیانه مردم آذربایجان توسط نظامیان و نیروهای امنیتی تورک ستیز ایرانی پس از 70 سال در یکی از محله های شهر تبریز مرکز آذربایجان جنوبی کشف شد.

 قتل عامی که به نوشته ارتشبد حسین فردوست در کتاب خاطراتش، نزدیک به 30 هزار نفر از مردم آذربایجان پس از رسیدن ارتش تا دندان مسلح حکومت مرکزی ایران در 12 دسامبر 1945 به شهر تبریز مرکز حکومت خودمختار آذربایجان طی یکسال صورت گرفت.

این جنایت تاریخی در عهد محمد رضا شاه پهلوی علیه مردم آذربایجان و در فاصله 12 دسامبر 1945 تا 12 دسامبر 1946 اتفاق افتاده است. در این جنایت بیش از 30 هزار تن از اهالی آذربایجان که شامل کودکان،  زنان  و پیرمردان می شد ، در نقاط مختلف این سرزمین،بطرز فجیعی به قتل رسیده اند.

گفته می شود که در طول  70 سال گذشته مطبوعات و رسانه های رسمی و غیر رسمی ایران چه در عهد رژیم پهلوی و چه رژیم جمهوری اسلامی در مورد این جنایت هولناک و جنایتهای مشابه، هیچگونه اطلاع رسانی نکرده اند و تنها بعضی اشخاص و نیروهای سیاسی مخالف رژیم، از جمله ارتشبد حسین فردوست که در کتاب خاطراتش از این جنایت بزرگ یاد کرده، بقیه نیز به اینگونه موارد اشاره کوتاهی داشته اند.

دیدگاه‌ها