مرکز امدادی ملک سلمان به یاری آورگان خان شیخون شتافت

خدمات بهداشتی و درمانی رایگان برای آوارگان شهر خان شیخون

5131

ریاض-الاخباریه نت فارسی 13 آوریل 2017

بنابه گزارش خبرگزاری رسمی سعودی (واس) از خان شیخون، امروز پنجشنبه(13 آوریل 2017) مرکز امدادی ملک سلمان پروژه ارائه خدمات بهداشتی و درمانی رایگان به آوارگان شهر خان شیخون در سوریه را با همکاری سازمان پزشکان بین قاره ای مستقر در ترکیه آغاز کرد.

این پروژه با هدف کمک به آوارگانی که پس از حمله شیمیایی به شهر خان شیخون از این شهر گریخته اند راه اندازی شده و خدمات بهداشتی و درمانی مناسب و رایگان به مردم به ویژه کودکان، زنان و بیماران سوری ارائه می دهد.

به گفته دکتر سامر الجطیلی، سخنگوی رسمی مرکز امداد رسانی ملک سلمان پروژه تقدیم خدمات بهداشتی و درمانی رایگان به آوارگان خان شیخون به مدت 5 ماه ادامه پیدا خواهد کرد.

Sub Title: 
مرکز امدادی ملک سلمان به یاری آورگان خان شیخون شتافت

دیدگاه‌ها