بیش از 9 میلیارد دولار كمك های مالی سعودی به مردم یمن

11442

الاخباريه فارسي 06 می 2017

مملکت عربی سعودی تاکنون بیش از 9 میلیارد دولار به شهروندان یمنی کمک های بشر دوستانه رسانده است.

بنابه گزارش روزنامه سعودی عکاظ، مملکت عربی سعودی از آوریل 2015 تا آوریل 2017 میلادی بیش از 9 میلیارد دولار به شهروندان یمنی کمک های بشر دوستانه رسانده است.

به گفته عکاظ کمک های دولت سعودی به شهروندان یمنی در داخل خاک یمن بیش از 8 میلیارد دولار بوده و یک میلیارد ویکصد وسی میلیون دولار به پناهندگان یمنی مقیم در مملکت عربی سعودی نیز کمک مالی شده است.

در این گزارش آمده است که مرکز امداد رسانی ملک سلمان نیز کمک هایی به مبلغ 847 میلیون دولار به یمن فرستاده است.

دیدگاه‌ها