خادم حرمین شریفین با اعطای عالیترین نشان سعودی از دونالد ترامپ تقدیر کرد

4844

تاريخ انتشار 21 می 2017

نگاه کردن

دیدگاه‌ها