ارسال بيش از 550 تن دارو و لوازم طبى به يمن از سوى سعودى براى مبارزه با بيمارى وبا

8942

الاخباريه نت فارسى 25 می 2017

بنابه به گزارش خبرگزارى رسمى سعودى (واس) از عدن ، دولت یمن از مرکز امداد رسانی ملک سلمان بابت ارسال کاروان‌های امدادی برای مبارزه با وبای کولیرا و ارسال ۵۵۰ تن دارو و لوازم تشخیص ویروس کولیرا تشکر و قدردانی کرد.
آقای عبدالرقیب فتح وزیر امور محلی یمن در گفتگویی با خبرگزاری یمن اظهار داشت: این داروها و لوازم پزشکی بخش زیادی از مشکلات بهداشتی یمن را برطرف خواهد کرد، و مرکز ملک سلمان بدون شک مناره‌ای در خدمات امدادی و انسانی و کمک‌رسانی‌ است.
ایشان از مملكت عربى سعودی بابت ارسال کمک‌های پزشکی برای مقابله با وبای کولیرا تشکر و قدردانی کرد.
وی در ادامه گفتند: دولت یمن از مملكت عربى سعودی و کشورهای عضو شورای همکاری خلیج عربى بابت کلیه‌ خدماتی که تاکنون به یمن تقدیم کرده‌اند تشکر و قدردانی می‌کند.
از سوی دیگر خانم دکتر ابتهاج الکمال وزیر امور اجتماعی و نایب رئیس کمیته عالی امداد رسانی یمن در همین رابطه از مرکز امداد رسانی ملک سلمان بابت ارسال دارو و لوازم پزشکی لازم برای مقابله با ویروس کولیرا تشکر و قدردانی کردند.
ایشان در گفتگو با خبرگزاری یمن اظهار داشتند: امروزه مملكت عربى سعودی نمونه‌ بارزی در ارسال کمک‌های انسانی می‌باشد.
خانم الکمال در ادامه افزودند: خدمات سعودی تاکنون به استان‌های مختلف يمن ارسال شده و همه‌ نهادها را پوشش داده است.
 

دیدگاه‌ها