خادم حرمین شریفین و ولیعهد ایشان، اسقف مسیحیان مارونی لبنان را به‌ حضور پذیرفتند

10467

ریاض-الاخباریه نت فارسی 14 نوامبر 2017

کاردینال 'مار بشاره پترس راعي'، اسقف مسيحيان ماروني که بهمراه تعدادی از روحانیون مسیحی به ریاض سفر کرده است، در دو دیدار جداگانه مورد استقبال خادم حرمین شریفین و والاحضرت ولیعهد قرار گرفتند.

بنابه گزارش خبرگزاری رسمی سعودی(واس)، خادم حرمین شریفین ملک سلمان بن عبدالعزیز آل سعود امروز در کاخ یمامه‌ ریاض، کاردینال مار بشاره پتروس الراعى، اسقف مسیحیان مارونی‌ مشرق را به ‌حضور پذیرفتند.

در این دیدار روابط دوستانه‌ میان عربستان سعودی و لبنان مورد بحث و بررسی قرار گرفت و دو طرف نسبت به نقش ادیان و فرهنگ‌های مختلف در تقویت ارزش تسامح و مبارزه با خشونت و افراط گرایی و تحقق امنیت و صلح منطقه و جهان تأکید کردند.

در دیداری جداگانه، شاهزاده محمد بن سلمان بن عبدالعزيز، وليعهد، معاون رئيس شوراى وزيران و وزير دفاع نیز امروز در دفتر خود در كاخ يمامه‌ى رياض، کاردینال الراعی وهیئت همراه وی را به‌ حضور پذيرفتتند.

در اين ديدارها جمعی از مقامات لبنانی و سعودی از جمله استاد ثامر بن سبهان السبهان وزير مشاور كشورمان در امور خليج عربي نیز حضور داشت.

 

دیدگاه‌ها