مراسم افتتاحیه نمایشگاه بین المللی کتاب ریاض 2018 توسط وزیر فرهنگ واطلاع رسانی عربستان سعودی