همسايه - فارسى

مدة البرنامج 30 دقيقة

Sat - 9:30PM

عراق، گرفتار دخالتهای ایران و رفتار خشن شبه نظامیان فرقه گرا

تاريخ بث الحلقة 24 / 10 / 2016

إرشيف البرامج

# عنوان الحلقة تاريخ البث ضيوف الحلقة
1 عراق، گرفتار دخالتهای ایران و رفتار خشن شبه نظامیان فرقه گرا 24 / 10 / 2016 استاد محمد الکعبی،رئیس دفتر سیاسی جبهه قبایل جنوب عراق از بروکسل و دکتر جاسم الشمری ،تحلیلگر مسایل سیاسی از استانبول،مجری برنامه همسایه دکتر محمد السلمی می باشد. -
2 همسايه - آمار بيكاری در ایران .. مشکلی بدون حل - کامل برنامه 15 / 08 / 2016
3 همسايه - آلودگی هوا در ایران .. جان شهروندان را به خطر انداخته است - کامل برنامه 09 / 08 / 2016
4 گزارش| خشونت وشكنجه ها در زندانهای ایران 01 / 08 / 2016
5 همسايه - خشونت و شکنجه در زندانهای ایران- کامل برنامه 01 / 08 / 2016