اقتصاد

سعودی: ارزیابی «استاندارد اند پورز» با واقیت هماهنگی ندارد

31 اکتبر 2015 وزارت دارایی سعودی با انتشار بیانیه ای با اشاره به اینکه تصمیم آژانس ««استاندارد اند پورز» به کاهش رتبه اعتباری اقتصاد سعودی به + A، غیر قابل توجیه و متناقض با اصول فنی است، تاکید کرد که اقتصاد این کشور قدرتمند است و با داشتن دارایی خالص بیش از 100 درصد از تولید ناخالص داخلی توسط ذخایر ارزی عظیمی...

بیشتر